HẢI QUAN ĐỒNG THÁP - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BỞI SALA HOUSE

Hạng mục:  Văn phòng hành chính, phòng họp

Diện tích: 150m2

Địa điểm: Đồng Tháp

Dự án khác

Button zalo
Chat Ngay
Button messenger
Chat ngay