CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡

◾ Chủ đầu tư: Cục Hải Quan Đà Nẵng

◾ Dự án: Nhà phố

◾ Hạng mục: Phòng hành chính, Hội trường

◾ Chất liệu chính: Gỗ An Cường cao cấp, Phụ kiện Blum...

◾ Thiết kế và thi công: Sala House

Button zalo
Chat Ngay
Button messenger
Chat ngay